Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rekeningnummer diaconie:

NL02FVLB0699543320

t.n.v.

Diaconie Protestantse

Gemeente Zwolle

Diaconaal nieuws

 

Agenda diaconale activiteiten

 

verkorte jaarrekening 2016

verkort jaarvrslag 2016 vind u onder de link

Armoedeonderzoek 2016

Armoedeonderzoek 2016 kunt u downloaden en kunt u het hele onderzoek lezen.

Pierik op de koffie.

Een nieuw initiatief op de Pierik. donderdags zijn er tweewekelijks koffiemorgens in het gebouw van de speeltuinvereniging Assendorp.

Persbericht  koffie morgens  en/of consulent@diaconiezwolle.nl

ZWOLLE STAD VOL ENGELEN

 

 

De gezamenlijke kerken van Zwolle hebben de stad uitgeroepen tot: Zwolle Stad vol Engelen. De slogan Stad vol Engelen werd gepresenteerd op  27 april, Koningsdag. Op die dagwas de stad Zwolle vol Engelen zijn die zich op een bijzondere en verrassende manier presenteren.

stad vol engelen

jaarrekening 2015 verkort

ing: Netwerkmiddag (na)zorg (ex-)gedetineerden

tnodiging: Netwerkmiddag (na)zorg (ex-)gedetineerden

informatie  diaconie   Onder de link infoematie diaconie vindt u de zaken die het afgelopen jaar

ons zijn gepasseerd. Onze secretaris heeft ze verzameld en gebundeld.Hierin zit o.a. de structuur van de diaconie

Notitie AZC zwolle

Gedachtegang diaconaal platform over de opvang van vluchtelingen in Zwolle.

notitie AZC

Gespreksavond diaconaat in de 21 ste eeuw

Op donderdagavond 19 november 2015 was er in de Oosterkerk een gespreksavond over diaconaat in de 21e eeuw. Inleiders waren Hayo Wijma, docent en adviseur gemeenteopbouw bij de gereformeerde hogeschool Viaa en Wim van Ree, diaconaal consulent bij de Protestantse Gemeente Zwolle. Helaas was wethouder Nelleke Vedelaar, die ook aan het gesprek zou deelnemen, door ziekte verhinderd. De bijdrage van de diaconaal consulent treft u hierbij aan.

De gespreksavond was georganiseerd door de Taakgroep Vorming & Toerusting van de Oosterkerkgemeente in samenwerking met de Adventskerkgemeente (beide Protestantse Gemeente Zwolle).

 

Op donderdag 15 oktober jl. was er in het kader van een serie een kloosterlezing in het Dominicanenklooster. Het onderwerp was “Vluchtelingen, moment van de waarheid”. Aan deze avond werkten mee Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie, Remko de Paus, raadslid Groen Links en Wim van Ree als diaconaal consulent van de Protestantse Gemeente Zwolle. Zijn lezing treft u hier aan.

 

Gastgezin zijn voor vluchtelingen, is dit wel zo verstandig????

De laatste dagen wordt o.a. door kamerlen van de Christen Unie en andere vooraanstaande christenem opgeroepen om je beschikbaar te stellen als gastgezin.

Heel sympathiek toch zijn hier kanttekeningen bij te maken die u hier kunt lezen.

 

Hier vind u de nieuwe nieuwsbrief van de diaconaal consulent

 

Verslag van onze Diaconaal Consulent Verslag diac.consulent deel1

                                                                               Verslag diac.consulent deel2

 

Het korte sfeerverslag van de evaluatiebijeenkomst Vluchtelingen ijsselhallen kunt u hier  lezen

Advieslijst Diaconaledoelen kunt u de lijst downloaden

eerste nieuwsbrief diaconaal consulent nieuwsbrief