Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Zwolle diaconaal

Inloophuis de Bres

Informatie bij de Collecte voor Laagdrempelige Inloop Plek De Bres Zwolle

 

Geachte gemeente,

 

Uw diakenen vragen aandacht voor de diaconale collecte van volgende zondag  voor Inloophuis De Bres

 

Het inloophuis is in 2002 gestart door een initiatief van de (toenmalige) Hervormde Diaconie , nu Diaconie van de Protestantse Gemeente Zwolle.

De gasten komen uit alle lagen van de bevolking:  allochtoon, autochtoon, jong, oud, gezond, met gebrek en/of met verslaving

Ze worden opgevangen door vrijwilligers,  die hun een luisterend  oor bieden, waardoor de gasten hun verhaal kwijt kunnen en daardoor (vaak ook) hun vereenzaming doorbroken merken. Kortom De Bres vormt  een veilige plek, een oase,  in de hectiek van hun bestaan en een signaal bij uitstek ook van uit de kerken, naar hen die medemenselijkheid zoeken.

 

De financiering van De Bres vindt voor 40% plaats vanuit de burgerlijke gemeente en voor 40% vanuit de Protestantse Gemeente Zwolle

Begonnen met 3200 bezoeken in 2002 heeft De Bres in 2008 ruim 6700 keer een bezoeker op visite gehad. Keerzijde van deze toegenomen aantallen,  is dat het bestuur een coördinator heeft moeten aanstellen en dat ze daarnaast met steeds hogere huurbedragen te maken krijgt.

De Bres kan dringend aanvulling in haar financiering gebruiken en doet, in overleg met de diaconie PGZ,  een beroep op de gemeenteleden om op 14 juni aanstaande royaal in hun buidel te tasten.

 

Nadere informatie vindt u op de website van De Bres:  www.debreszwolle.nl. Hier vindt u ook het Postbanknummer van De Bres 4370960

 

Dank voor uw aandacht