Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Zwolle diaconaal

 

Uitnodiging boekpresentatie
Diaconie in beweging - Handboek diaconiewetenschap

 

 

Vrijdag 2 december, 10.00 – 14.00 uur
Bergkerk, Amersfoort

Diaconie in beweging

Handboek Diaconiewetenschap

 

Op 2 december wordt Diaconie in beweging gepresenteerd.
Deze presentatie vindt plaats in de Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC te Amersfoort.

 

  • Oecumenisch Handboek Diaconiewetenschap
  • Met bijdragen van twintig deskundige auteurs uit het brede spectrum van de kerken
  • Biedt een actuele theoretische basis

 

In 2004 verscheen het oecumenische Handboek Diaconiewetenschap Barmhartigheid en gerechtigheid. Al spoedig was in 2005 een herdruk nodig. Het boek voorzag in een leemte en is sindsdien veel gelezen en gebruikt. Natuurlijk waren er reacties en is intussen het onderzoek voortgegaan. Diaconie in beweging brengt exegetische en historische ontwikkelingen in beeld, praat theologisch bij en zet diaconie in de belangrijkste thema’s van onze tijd. Diaconie in beweging is bedoeld voor hen die beroepsmatig of wetenschappelijk diaconie studeren, voor hen die actief werkzaam zijn in een diaconale functie en voor de bredere kring van diaconaal geïnteresseerden.

 

De redactie bestaat uit drs. Hub Crijns, drs. Ellen Hogema, dr. Lútzen Miedema, dr. Herman Noordegraaf,  Ploni Robbers-van Berkel, drs. Herman van Well, dr. Jozef Wissink en dr. Hanneke Arts-Honselaar (eindredactie).

 

Aanmelden is nodig, in verband met catering. Graag vóór 25 november 2011.Aanmelden voor de boekpresentatie kan telefonisch 073-6128201of per e-mail info@disk-arbeidspastoraat.nl, of per post. Voor de post kunt u gebruik maken van de aanmeldingsstrook in deze uitnodiging. S.v.p. in een gefrankeerde envelop sturen aan landelijk bureau DISK.

Deze uitnodiging is tevens het programma. U ontvangt geen bevestiging van deelname.

 

Zie voor een routebeschrijving de achterzijde van deze uitnodiging.


Programma

Boekpresentatie

 

10.00-10.30 uur:           Zaal open, inloop met koffie en thee
10.30-10.40 uur:           Opening en welkom door Jozef Wissink

 

10.40-11.00 uur:            Inleiding door Ellen Hogema, voorzitter van de redactie en coördinator van Solidair Groningen-Drenthe over ontstaansgeschiedenis en inhoud van Diaconie in beweging en aanbieding van het boek

11:00-11:05 uur:            Muzikaal intermezzo

11.05-11.25 uur:            Mgr. Dr. Dick Schoon, bisschop van Haarlem Oud-Katholieke kerk reageert op het boek.

11.25-11.30 uur             Muzikaal intermezzo

 

11.30-11.45 uur:           Koffie/thee en krentenbol

 

11.45-12.05 uur:           Prof. dr. Roel Kuiper reageert op het boek. Hij is                                        hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Erasmus                                     Universiteit Rotterdam, en voorzitter van de                                                  ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer der Staten-                                   Generaal.

12.05-12.25 uur:           Prof. dr. Erik Borgman reageert op het boek. Hij is                                     hoogleraar theologie aan de Tilburg School of                                                 Humanities, Department of Culture Studies

12.25-12.30 uur:            Muzikaal intermezzo

 

12.30-12.55 uur:            Panelgesprek o.l.v. Jozef Wissink, hoogleraar Praktische Theologie Faculteit Katholieke Theologie Universiteit van Tilburg en lid van de redactie

12.55-13.00 uur:            Muzikaal intermezzo

 

13.00-14.00 uur:           Napraten met hapje en drankje, boekverkoop

 

 

De muzikale intermezzo’s worden verzorgd door Nel van der Maden op piano en Lútzen Miedema op cello.

"……………………………………………………………………………………

 

Aanmeldstrook Boekpresentatie Diaconie in beweging

 

Ik kom met…..personen

 

Naam:……………………………………………………………………………….

 

Straat en nummer / postbus:……………………………………………………..

 

Postcode en plaats:……………………………………………………………….

 

E-mail:………………………………………………………………………………

 

Routebeschrijving

 

 

"……………………………………………………………………………………

Stuur het aanmeldingsformulier s.v.p. in een gefrankeerde envelop naar:

 

Landelijke bureau DISK, Luijbenstraat 17, 5211 BR ’s-Hertogenbosch

073-6128201 of mail alle gegevens naar: e-mail: info@disk-arbeidspastoraat.nl; homepage: www.disk-arbeidspastoraat.nl